Mediumschap

Jaaropleiding Mediumschap 🇳🇱

Over de jaaropleiding

Geschikt voor deelnemers die al
eens een cursus of opleiding hebben gedaan

Toelichting:
De opzet van het programma faciliteert Mediums om hun relatie met Spirit verder uit te bouwen. De focus ligt daarbij op afstemming, communicatie en omgang met de ontvanger(s). Tevens biedt het Spirit een gestructureerde omgeving om hun inzichten en lessen over te brengen op de deelnemers. Voor de Spirituele Wereld is het van belang dat er een vaste plek is om dat te doen. Alleen zo kunnen er stappen worden gezet die dienstbaar zijn aan de missie van Spirit. Het programma stimuleert mediums om hun talent tot bloei te brengen.

 • Ontdekken
 • Verbinden
 • Verdiepen

Leerdoelen:

 • Leer het vakmanschap dat Mediumschap heet
 • Leer om af te stemmen op de Spirituele Wereld
 • Behouden van de connectie tijdens Spirit Contacten
 • Doorgeven van unieke informatie en bewijsvoering
 • Doorgronden van de boodschap bij Spirit Contacten
 • Wederzijds begrip van persoonlijke Spirituele Missie
 • Leer om trouw te blijven aan moraal en ethiek
 • Ontdekken van een werkwijze die het beste werkt

Focusgebieden:

 • Ontdekken en verdiepen van mediamieke talenten
 • Structuur geven aan mediamieke vaardigheden
 • Omgaan met heldere zintuigen (weten, voelen, zien etc.)
 • Verdiepen van communicatie met Spirit en Gidsen
 • Demonstreren op het platform en privé consulten
 • Achtergrond van Spirituele filosofie en inspiratie
 • Analyseren van communicatie, informatie en bewijsvoering
 • Relatie met je Spirit Team, Sponsoren en Gidsen

Specificaties

Locatie:

De opleiding zal georganiseerd worden op locatie in omgeving Utrecht. Mocht het niet mogelijk zijn om bij elkaar te komen, dan vinden de lessen online plaats.

Geplande data:

26/27-02, 27-03, 23/24-04, 29-05, 26-06, 24/25-09, 30-10, 27-11, 17/18-12

Bijdrage voor deelname:

Kosten voor de opleiding bedragen €75,- per lesdag. Er is er bewust voor gekozen om deelnemers dit bedrag per weekend of losse dag te laten voldoen. Hiermee wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de financiële draagkracht van deelnemers. Het betekent niet dat dagen los te boeken zijn. Deelnemers committeren zich bij inschrijving aan het volledige jaarprogramma.

Meer informatie en aanmeldingen:

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Lydia van der Spek via email op lydiavanderspek@live.nl of bij Eric Sweder via email op esvdzw@gmail.com
Deelnemers worden na inschrijving uitgenodigd voor een kennismaking met Eric.